Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Montáž spotrebičov, revízie

Úvod Montáž spotrebičov, revízie


Výrobcovia zabudovateľných spotrebičov vyžadujú odbornú montáž, zapájanie spotrebičov a ich uvedenie do prevádzky odbornou, resp. autorizovanou firmou. Pri niektorých výrobkoch to má aj vplyv na počítanie záručnej doby spotrebiča, nakoľko záručná doba sa môže počítať až od dátumu inštalácie spotrebiča do prevádzky.

Náš servisný technik zároveň posúdi, či je skrinka pre zabudovateľnú rúru, resp. varnú dosku správne vyrobená a má patričné vlastnosti, skontroluje prívod plynu a elektriny, a zákazník má istotu a záruku, že jeho spotrebič  bude patrične odskúšaný. Výrobok namontovaný do nesprávne vyrobenej linky ohrozuje jej životnosť, môže sa začať deformovať povrchová úprava linky vplyvom tepla.

Dokonca sa stáva, že nesprávne nainštalovaný spotrebič môže priamo ohrozovať zdravie zákazníka  (úraz el. prúdom, únik plynu), zdeformované dvierka na výrobkoch a pod.

Pripojenie spotrebiča od nás je zárukou odbornosti a dodržania patričných noriem.


Ponúkame taktiež revízie elektrických spotrebičov


Predmet revízie: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002  - „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

Pre každý elektrický spotrebič postupne vykonáme:

 • podrobnú prehliadku a stav elektrického spotrebiča a jeho jednotlivých súčastí
 • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
 • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
 • meranie unikajúcich prúdov
 • skúšku chodu
 • vypracujeme doklad o revízií

 

Ako často treba vykonávať revíziu elektrických spotrebičov?

Predmetná norma STN 33 1610:2002 rozdeľuje elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania do 5-tich skupín A až E:

 • skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
 • skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
 • skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
 • skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Na základe zatriedenia elektrických spotrebičov do skupiny vieme určite lehoty revízií a kontroly z nasledujúcej tabuľky:

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina podľa používania (A-E) spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiace pred použitím 1 x za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500